Projelerimiz
Medya Merkezi
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturularak yapılandırılması.
 • İSG çalışmaları kapsamında üst yönetim tarafından her türlü kaynağın tahsis edilerek, çalışanlarımız ile birlikte alt yüklenici ve tedarikçi firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.
 • İSG Politikasının tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.
 • İSG risklerinin yapısı ve büyüklüğüne uyumlu olarak belirlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları'nda ilgili mevzuat ile değişen İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarına göre üst yönetim tarafından gözden geçirilerek gerekirse sürekli iyileştirmeyi sağlamak için revize edilmektedir.
 • Yazılı doküman haline getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının tüm firma personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması, sosyal çevre tarafından anlaşılması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır.

Benzer Projeler

Ön İçerik

ERDE Mühendislik, uzman kadrosu ile gelişen teknolojiyi takip ederek; çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetinin ve çalışan güvenliğinin

Kalite Politikalarımız

Proje, imalat, montaj ve diğer hizmetler ile azami seviyede müşteri memnuniyetinin sağlanması. Teknolojiyi sürekli takip ederek her

Çevre Politikalarımız

Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulması. Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar

Proje Detayları
 • İşveren:
 • -
 • Kategori:
 • -
 • Yer:
 • -
 • Alan:
 • -
 • Başlangıç Tarihi:
 • -
 • Bitiş Tarihi:
 • -
 • Website:
 • -