Erde
Taahhüt Departmanı
Proje Tasarım Departmanı   |   Taahhüt Departmanı   |   Üretim Departmanı   |   TeknoServis
Taahhüt departmanı, çeşitli işlevlerde her türlü yapı grubunda elektrik tesisatının bütün uygulamalarını gerçekleştirmek üzere uzmanlaşmış ERDE Grubu birimidir. Bu birim, konusunda aldığı eğitimi deneyimiyle birleştirmiş, şantiye ortamında hızlı ve doğru düşünebilen, her zaman çözüm odaklı hareket eden teknik kadrosuyla prestijli yapılara ERDE imzasını atmaktadır.

Elektrik Uygulama Kapsamı:

Orta Gerilim Sistemi
 • Havai Hat Enerji Taşıması
 • Transformatör Montajı
 • O.G Hücre Yerleşimi
 • Yeraltı Kablo Dağıtımı
 • Yerüstü Kablo Dağıtımı
 • Güç Faktörü Düzeltilmesi
 • Enerji Müsaadesi Alınması

Aydınlatma Sistemi
 • Harici/Dahili Aydınlatma
 • Aydınlatma Armatür Montajı
 • Kablo/Bus bar Dağıtımı
 • Aydınlatma Pano Yerleşimi
 • Acil Aydınlatma Sistemi

Zayıf Akım Sistemleri
 • Yangın İhbar Sistemi
 • Telefon/Data Sistemi
 • Anons Sistemi
 • CCTV-Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemi
 • Dahili Haberleşme Sistemi
 • Otopark Giriş/Çıkış Sistemleri
 • Müzik Yayın Sistemi
 • Hastane Uygulama Sistemleri
 • Merkezi Saat Sistemi

Topraklama / Yıldırımdan Korunma Sistemleri
 • Temel Topraklaması
 • Genel Saha Topraklaması
 • Faraday Kafesi Uygulamaları
 • Aktif Paratoner Sistemi

Otomasyon / Enstrumantasyon
 • Enerji Kontrol Sistemi
 • Bina Otomasyonu
 • Aydınlatma Otomasyonu
 • Enerji İzleme Sistemi
 • Enstrumentasyon ve Proses Uygulamaları

Petrokimya / Rafineri Elektrik Sistemleri
 • IEC/NEC Tehlikeli Saha Uygulamaları

ERDE Grubu; 25'i aşkın elektrik mühendisi ve 100'ü aşkın saha personeli ile bir yapının gerektirdiği elektrikle ilgili her türlü uygulamayı yapabilecek yetkin bir kadroyla hizmet vermektedir.